การให้บริการมี 4 แบบ ดังนี้ (ขอแก้ไขเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น)

นิยาม
เรา = บัคโซกู๊ด
ผู้ให้บริการ = บริษัทกำจัดปลวกและแมลง
ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ = ผู้ชื้อบริการกำจัดปลวกและแมลง

แบบที่ 1. ผู้ให้บริการทั่วไป จะไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมได้สิทธิ์
1.1 การค้นหาจากผู้ใช้บริการในหน้าปกติด ได้อย่างไม่จำกัด
1.2 ผู้ให้บริการจะมีหน้ารายละเอียดบริษัท หนึ่งหน้า จะแสดงในหน้าเวปที่เชื่อมต่อกับ บั๊คโซกู๊ด แต่จะมีผู้ให้บริการรายอื่นขึ้นแทรกบ้าง
1.3 มีหน้าบริษัท เทียบเท่ากับว่าท่านมีหน้าเว๊บบริษัท โดยไม่ได้ไปจ้างใครทำ
1.4 หากผู้ใช้บริการติดต่อทางเรา จะส่งงานให้ท่าน เพียงมีส่วนลดให้กับลูกค้า ตามที่เรากำหนด **
1.5 มีหน้าจัดการข้อมูลบริษัท สินค้าและบริการ และผลงานของท่าน ป้ายโฆษณา

แบบที่ 2. ผู้ให้บริการ หรือเจ้าของผลิตภันณ์ ทำการติดบ้ายโฆษณา โดยป้ายนี้จะไปแสดงทุกที่ โดยเฉพาะหน้าแรก ทางเราคิดค่าธรรเนียม เป็นจำนวนเพจวิวว รายเดือน และรายปี ราคาขึ้นอยู่กับขนาด และตำแหน่ง ในราคาต่ำ

แบบที่ 3. ผู้ให้บริการ ที่ร่วมโครงการ โฆษณาโปรโมชั่น แบบนี้ ผู้ให้บริการจะไม่เสียเงินจนกว่าจะได้ลูกค้าเท่านั้น โดยทางเราจะบริหารจัดการโปรโมชั่น ให้เอง เพิ่ยง ผู้ใหบริการต้อง ชื้อคูปองไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ดังนี้

เงือนไขการเป็นสมาชิก แบบที่ 31. มีหน้าเวปบริษัทที่บัคโซกู๊ดจัดสร้างให้
2. ต้องทำการ Update ข้อมูลและผลงาน ในหน้าจัดการข้อมูลสม่ำเสมอ
3. ชื้อคูปองในการเป็นส่วนลดให้กับลูกค้า จะถูกหักออกเมื่อมีการขายได้ จากลูกค้าที่ติดต่อผ่านบัคโซกู๊ด
4. การเก็บเงินลูกค้าเก็บจำนวนเต็มจะยังไม่หักส่วนลดในส่วนของ บัคโซกู๊ด
5. เมื่อเก็บเงินลูกค้าได้ จะต้องแจ้งให้กับบัคโซกู๊ด ให้รับทราบเพื่อจะทำการโอนเงินคืนให้กลับลูกค้า
6. การทำส่วนลดเป็นดุลพินิจของ บัคโซกู๊ด จะลดให้ลูกค้าเท่าใด แต่จะเก็บกับผู้ให้บริการ ตาม % ที่คงที่ เช่น
ผู้ให้บริการ ชื้อคูปองไว้ 2000 บาท จำนวนขั่นต่ำ ทั้งนี้เพื่อนป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริษัท หลอกลวงผู้บริโภค
6.1 มียอดบาย 10,000 บาท
6.2 ค่าคูปอง 15% จากยอดขาย = 1,500 บาท หักจากคูปอง
6.3 ทำโปรโมชั่น ส่วนลดให้ลูกค้า 10% = 1,000 บาท ลูกค้าได้คืน
6.4 ยอดคงเหลือ 2,000 - 1,500 = 500 บาท
6.5 ฉนั้นผู้ให้บริการ จะมีคูปองในการจัดทำ โปรโมชั่น 500 บาท จะสามารถรับงานได้ที่มียอดขาย ไม่เกิน 3,333* 15% = 500 บาท
6.6 เงื่อนไข ให้ครบขั้นตำ ที่กำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์รับงาน เพราะทางเรา จะไม่ทราบยอดขาย จึงต้องการลดความเสียง
7. ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการเข้าบริการลูกค้า โดยต้องแจ้งให้ทางเราทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อเราจะจัดส่งให้ผู้ให้บริการรายอื่น
8. รายชื่อข้อมูลลูกค้า จะถือว่าเป็นความลับไม่เปิดเผยให้กับรายอื่น ถือเป็นเงื่อนไข โดยผู้ให้บริการต้องเป็นสมาชิกกับบัคโซกู๊ดในขณะนั้น (เอกสารแนบบสัญญา)
9. หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ จะมีเอกสารความจำนงค์จากลูกค้า ต้องการเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อต้องการคุณภาพในการให้บริการ
10. เราขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยจะแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมง และจะคืนเงินคูปอง หลักหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เต็มจำนวนให้กับผู้บริการ
11. ผู้ให้บริการต้องทำการรักษามาตรฐาน การให้บริการให้เป็นสากลอยู่เสมอ

ภูมิภาค

 • กรุงเทพมหานคร
  จำนวนผู้ให้บริการพื้นที่ 246 ราย
  ผู้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 250 ราย
 • ปริมณฑล
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ตะวันตก
 • ภาคอิสาน
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • เชียงใหม่
 • นครราชสีมา ( 11 / 17 )
 • ภูเก็ต ( 14 / 17 )