บริษัท กำจัดปลวก ให้บริการในเขต/จังหวัด ภูเก็ต

ภูเก็ต
จำนวนผู้ให้บริการที่มีสาขาในเขต 15 ราย / ผู้ให้บริการคลอบคลุม 17 ราย

ค้นหาต่อ : กรุงเทพฯ / ปทุมทานี / นนทบุรี / นครปฐม / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / ชลบุรี

เพสท์ การ์ด (ตรัง) จำกัด

ภูเก็ต

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดแมลง

เพสท์ การ์ด จำกัด

ภูเก็ต

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดแมลง

ควอลิไฟน์ เซอร์วิส จำกัด

ภูเก็ต

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดแมลง

ทีซีเอ็ม เอเซีย จำกัด

ภูเก็ต

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดแมลง

ไทคอน ภูเก็ต จำกัด

ภูเก็ต

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดแมลง

ภูมิภาค

 • กรุงเทพมหานคร
  จำนวนผู้ให้บริการพื้นที่ 248 ราย
  ผู้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 250 ราย
 • ปริมณฑล
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ตะวันตก
 • ภาคอิสาน
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • เชียงใหม่
 • นครราชสีมา ( 12 / 17 )
 • ภูเก็ต ( 15 / 17 )