เลขที่ร้านค้า :   10337
ชื่อร้าน :   ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โสลแกนร้าน :   กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัดแมลง
เจ้าของร้าน :   ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :   55/24 หมู่ที่ 5 ถนนเสม็ด-อ่างศิลา
ถนน :  
เขต :   เมืองชลบุรี
จังหวัด :   ชลบุรี
โทรศัพท์ :   0-3839-8555-7
โทรสาร :   0-3839-8557
e-mail:   info@ucs.co.th
วันที่เปิดร้าน :   2016-07-18
วันที่ปรับปรุ่งล่าสุด :   2016-07-18
  ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด