หน้าเวปบริษัท

*เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รบกวนผู้ให้ความสนใจ ส่งข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นที่สุด...

**เจ้าของ บริษัท นี้ ติดต่อรับ User/Password เข้าเพิ่มข้อมูลได้ฟรี. ที่ bugsogood@hotmail.com

ติดต่อขอราคา/สำรวจพื้นที่ฟรี

รายละเอียดผู้ใหบริการ

เคพี-เออีซี จำกัด

ประวัติ

บริษัท เคพี-เออีซี จำกัด ได้ก่อตั้ง มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (จากเดิม ทำธุรกิจในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอน์ดพี แมเนจเม้ท เซอร์วิส มาเป็นเวลา 10 ปี) และทีมงานของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เพื่อการดำเนินธุรกิจการบริการในด้านการป้องกันและกำจัดแมลง สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ โดยทีมงานของเรามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และผ่านการทดสอบ การอบรมเรื่องแมลงมาโดยตรง รวมถึงทีมงานนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาโดยตรง ทำให้ลูกค้าได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวก อย่างแน่นอน

วิสัยทัศน์

บริษัท เคพี-เออีซี จำกัด มุ่งเน้นในด้านการบริหารงาน ดังนี้

 • • เน้นการบริการ ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 • • ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพโดยนักกีฏวิทยา
 • • ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • • บริการอย่างจริงใจ ข้อมูลตรงไปตรงมากับลูกค้า
 • • แนะนำสิ่งที่ดี ความคุ้มค่า และข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าเสมอ

 

พันธ์กิจ

บริษัท เคพี-เออีซี จำกัด มุ่งมั่นในการนำเสนอการบริการที่รวดเร็วมีคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม

บริการ

 • กำจัดแมลง

พื้นที่ให้บริการ

 • กรุงเทพมหานคร
 • สมุทรปราการ
 • ชลบุรี
 • นครราชสีมา
 • ขอนแก่น
 • สกลนคร
 • สุราษฎร์ธานี
; ;